Tack vare toppmodern teknik och maximal användarvänlighet uppfyller varje lösning användarens olika behov.

INTERN LUFTCIRKULATION

Temperatur- och lufthastighetskontrollen, tillsammans med luftfuktighetsvärdet, gör det möjligt att spara tid och är en garanti för livsmedlens organoleptiska egenskaper och vikt.

SANERING

Aktivering av den här funktionen garanterar eliminering av parasiten Anisakis som endast dör i temperaturer över 60 °C eller under en längre tids frysning av fisken. Det italienska hälsovårdsministeriet har av denna anledning utfärdat en förordning som kräver att restauranger fryser ner livsmedlen till -20 °C under minst 24 timmar innan de serveras.

UPPTINING

Med det här programmet kan kocken definiera det klockslag då livsmedlet skall vara upptinat. Maskinen aktiverar sig automatiskt och tar livsmedlen till en positiv temperatur utan att skada deras struktur eller organoleptiska egenskaper.

LÅNGSAM TILLAGNING

Cykeln med långsam tillagning lämpar sig för vissa typer av kött och fisk. Vid användning av denna teknik går det att framhäva livsmedlens smaker och färger och viktförlusten minskar med 50 %. I slutet av denna cykel aktiveras automatiskt en cykel av positiv eller negativ temperatursänkning eller ett bevarande av temperaturen på +65 °C och på så sätt undviks bakterietillväxt.