Professionella diskmaskiner

 Smegs professionella diskmaskiner är den naturliga evolutionen av mer än 40 års erfarenhet av design och produktion av diskmaskiner. De är helt och hållet tillverkade i Italien och tänkta för barer, restauranger och för offentliga platser. Dessa produkter som karakteriseras av ett högteknologiskt disksystem gör det möjligt att sänka förbrukningenoch att uppnå kvalitetsresultat och garanterad hygien , allt i en distinkt design. Dessa produkter, med en känsla för detaljer, är särskilt tystgående och kan delas upp i olika modeller som bland annat diskmaskiner, glasdiskmaskiner, huvdiskmaskiner, diskmaskiner med Aqua Pulita och grovdiskmaskiner. Inom de olika modellerna identifierar Smeg mer specifika serier som skiljer sig åt när det gäller funktion, tekniska egenskaper och typ av disk (Topline, Easyline, Ecoline, SWT).

Serien TOPLINE

De professionella diskmaskinerna i serien TOPLINE, är helt utvecklade och tillverkade i Italien. De har utformats för att tillfredsställa de mest krävande kunderna när det gäller diskprestanda, energibesparing och användarvänlighet.

Alla modellerna är utrustade med pekskärmskontrollpanel med ikoner samt med sköljsystemet HTR.

De finns även tillgängliga i versioner med inbyggd vattenavhärdare med automatisk regenerering.

Upptäck mer

Serien EASYLINE

De professionella diskmaskinerna i serien Easyline har alltid en struktur med dubbel vägg, med avloppspump och peristaltiska doseringsanordningar för diskmedel och spolglans som redan installerats i maskinen.

En praktisk och intuitiv elektronisk frontpanel garanterar användarvänlighet från första stund och  minskar tidsåtgången för att utbilda personal.

Upptäck mer

Serien ECOLINE

Det nya professionella diskmaskinssortimentet i serien ECOLINE, med enkel vägg och elektronisk styrning är helt och hållet tillverkade i Italien och tänkta för barer, restauranger och offentliga platser. Sortimentet Ecolines egenskaper, som diskrum med formgjuten botten, sköljpump och doseringsenhet för diskmedel, kombinerar kvalitet, enkelhet och full utrustning.

Upptäck mer

Diskmaskiner med Acqua Pulita – sortimentet SWT

De nya diskmaskinerna med dubbel korg och disksystemet ACQUA PULITA gör det möjligt att diska blandade och varierade diskar samtidigt vilket garanterar utmärkta resultat för alla typer av diskgods. Användningen av dessa maskiner är särskilt flexibel och de passar för många olika användare som B&&B, kontor, äldreboenden eller förskolor.

I sortimentet ingår modeller med korta cykler och program med termodesinfektion som gör dessa modeller särskilt lämpade för användare som äldreboenden eller sjukhus där hygienbehoven och -garantin prioriteras.

Upptäck mer

ANSVARSFULL UTFORMNING

Smeg utformar hela sortimentet av professionell utrustning och lägger stor vikt vid integrering av miljökraven. Största möjliga uppmärksamhet ägnas åt användningen av material som är enkla att återvinna genom en noggrann avfallssortering.
Smeg följer nogrannt indikationerna i de europeiska direktiven RoHs och REACH för att förbättra produkternas ekologiska fotavtryck och ligger långt under de lagstadgade minimivärdena. Dessutom har Smeg egna interna regler som ytterligare breddar begränsningen av användning av ämnen som betraktas som potentiellt skadliga.

RoHS

RoHS (Restriction of Hazardous Substances). RoHS-direktivet begränsar strikt användningen av farliga material och ämnen, som bly, kadmium, kvicksilver, sexvärt krom VI, polybromerade bifenyler (PBB) och polybromerade difenyletrar (PBDE).

REACH

REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals). REACH-systemet är en förordning om hantering av kemikalier, vars reglering syftar till att försäkra en hög skyddsnivå för människors hälsa och miljön.