Professionella diskmaskiner

 Smegs professionella diskmaskiner är ett resultat av mer än 40 års erfarenhet av design och produktion av diskmaskiner. Diskmaskinerna är tillverkade i Italien och karakteriseras av ett högteknologiskt disksystem som gör det möjligt att sänka förbrukningen, uppnå kvalitetsresultat och garanterad hygien, allt i en distinkt design. Produkterna passar perfekt för barer, restauranger och offentliga platser då det är både tysta och effektiva.

Serien Topline

De professionella diskmaskinerna i serien Topline har utformats i Italien för att tillfredsställa de mest krävande kunderna när det gäller diskprestanda, energibesparing och användarvänlighet. Alla modellerna är utrustade med en touchkontroll med ikoner samt med sköljsystemet HTR. De finns även tillgängliga i versioner med inbyggd vattenavhärdare med automatisk regenerering.

Upptäck mer

Serien Easyline

De professionella diskmaskinerna i serien Easyline har alltid en struktur med dubbel vägg, avloppspump, peristaltiska doseringsanordningar för diskmedel och spolglans som redan installerats i maskinen. Diskmaskinerna har dessutom en praktisk och intuitiv elektronisk frontpanel som garanterar användarvänlighet från första stund och minskar tidsåtgången för att utbilda personal.

Upptäck mer

Serien Ecoline

Det nya professionella diskmaskinssortimentet i serien Ecoline, med enkel vägg och elektronisk styrning kombinerar kvalitet, enkelhet och full utrustning. Ecolines egenskaper, som diskrum med formgjuten botten, sköljpump och doseringsenhet för diskmedel är på så sätt perfekt för barer och restauranger.

Upptäck mer

Diskmaskiner med Acqua Pulita

De nya diskmaskinerna med dubbel korg och disksystemet Acqua Pulita gör det möjligt att diska blandad och varierad disk samtidigt, vilket garanterar utmärkta resultat för alla typer av diskgods. Användningen av dessa maskiner är särskilt flexibel och de passar för många olika användare som B&B, kontor, äldreboenden eller förskolor.

I sortimentet ingår modeller med korta cykler och program med termodesinfektion som gör dessa modeller särskilt lämpade för användare som äldreboenden eller sjukhus där hygienbehoven och garantin prioriteras.

Upptäck mer

Ansvarsfull utformning

Smeg utformar hela sortimentet av professionell utrustning och lägger stor vikt vid integrering av miljökraven. Största möjliga uppmärksamhet ägnas åt användningen av material som är enkla att återvinna genom en noggrann avfallssortering. Smeg följer nogrannt indikationerna i de europeiska direktiven RoHs och REACH för att förbättra produkternas ekologiska fotavtryck och ligger långt under de lagstadgade minimivärdena. Dessutom har Smeg egna interna regler som ytterligare breddar begränsningen av användning av ämnen som betraktas som potentiellt skadliga.

RoHS

RoHS (Restriction of Hazardous Substances). RoHS-direktivet begränsar strikt användningen av farliga material och ämnen, som bly, kadmium, kvicksilver, sexvärt krom VI, polybromerade bifenyler (PBB) och polybromerade difenyletrar (PBDE).

Reach

REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals). REACH-systemet är en förordning om hantering av kemikalier, vars reglering syftar till att försäkra en hög skyddsnivå för människors hälsa och miljön.