Tack vare en stor teknisk kompetens inom utformning och produktion av produkter är det möjligt att skapa innovativa lösningar som garanterar maximal komfort i arbetsmiljön och utmärkta resultat.

H.T.R. Sköljsystem

Vissa modeller är utrustade med sköljsystemet H.T.R. - High Temperature Rinse - som garanterar tryck- och temperaturkontroll av sköljvattnet.

Sköljpumpen håller vattenflödet konstant, oberoende av vattenledningstrycket. På detta sätt garanteras sköljeffektiviteten och torkhastigheten när korgen väl dragits ut. 

Energiåtervinning – S.H.R.+

Systemet S.H.R.+ (Steam Heat Recovery) extraherar den ånga som har producerats under disk- och sköljprocesserna och kondenserar den på insidan av maskinens baksida. På detta sätt omvandlas vattenångan till varmt vatten som används för att fylla på vattentanken. Med det här systemet kan energiförbrukningen på grund av uppvärmning av sköljvatten sänkas med upp till 30 % och dessutom undviks utsläppet av ånga när huven öppnas vid slutet av cykeln.

STÖRSTA MÖJLIGA TYSTNAD

Strukturen med dubbel vägg och diskmaskinsutrymmets värme- och ljudisolering i kombination med en hydraulkrets som är optimerad för att minska vattenflödets turbulens, gör TOPLINE-modellerna till de mest tystgående (bara 53 db (A)) inom sin kategori.

SÄKERHETSSTANDARD: IPX4

Optimalt skydd mot vattenstänk garanteras av den noggranna utformningen av maskinens struktur som har klassificerats med skyddsgrad IPX4 och som uppfyller kraven enligt standarden CEI EN 60529.

Dessutom uppfyller alla maskiner de strängaste konstruktionssäkerhetsstandarderna.

CYCLE CLEAN Totalt utbyte av vattnet i diskmaskinen

Med funktionen ”Cycle Clean” går det att kombinera det valda programmet med ett totalt byte av vattnet i diskmaskinen. På detta sätt använder maskinen alltid rent vatten för varje diskcykel eftersom diskmaskinen töms helt och sedan fylls på igen. Den här funktionen är särskilt lämpad för alla situationer i vilka diskgodset är särskilt smutsigt eller då hygienkraven är mycket höga.

NYTT FILTRERINGSSYSTEM

Filtreringssystemet i en diskmaskin är avgörande eftersom det håller kvar och eliminerar smutsen i diskmaskinen, vilket gör det möjligt att minska diskmedels- och vattenförbrukningen. Det nya, patenterade filtreringssystemet P.D.S.+ (Partial Drain System) kombinerar ett nytt mikrofilter med tre ökande filtreringsnivåer, en filterarea som har ökat med 45 %, och ett system med partiell tömning av vattnet i diskrummet mellan disk- och sköljfasen. Vårt mål? Ett utmärkt resultat i testen i enlighet med standarden EN50593 och en minskning av maskinens driftskostnader.