Garantins varaktighet:
Smeg lämnar 1 års garanti på samtliga vitvaror. Garantin gäller för ursprungliga fabrikationsfel och ska fastställas av en auktoriserad servicefirma. Vid ett godkänt fabrikationsfel erhåller kunden antingen fri reparation eller en ny produkt, samt ersättning för eventuella fraktkostnader om Smeg bedömer detta som skäligt. Serviceärende för fel, skador och dylikt som inte är godkända av en servicefirma, betalas av kunden. Detta omfattar ärenden där inga fel kan konstateras av servicefirman, produkten har installerats felaktigt samt handhavandefel som innebär felaktig hantering eller bristande underhåll och rengöring. Kunden har alltid rätt enligt Svensk lag till reklamationsrätt enligt konsumentköplagen om produkten är inköpt i Sverige.

Ansvar:
Smeg frånsäger sig allt ansvar för eventuella skador som direkt eller indirekt kan härledas till personer, objekt eller husdjur på grund av underlåtenhet att efterleva alla föreskrifter som anges i bruksanvisningen som följer med produkten. Detta gäller särskilt varningar angående installation, användning och underhåll av produkten. 

Undantag:

  • Åtgärder av fel som orsakats på grund av användning som är olämplig, oaktsam eller försumlig, av felaktig användning, av underlåtenhet att följa instruktionerna för apparatens funktion, av reparationer som utförts med reservdelar som inte är i original, som utförts av obehörig teknisk personal, manipulering och/eller skador under transporten (stötskador, repor o.s.v.), det vill säga under omständigheter som inte kan spåras tillbaka till fabriksfel på apparaten;
  • Åtgärder som gäller installationen, anslutning till strömförsörjnings- och avloppssystem, förberedelse av apparaten till användningsvillkoren, justering av diskmedel, spolglans, återställningsåtgärder och/eller rengöring av produkten på grund av kalkförekomst, såväl som rutinunderhåll och extraordinärt underhåll som anges i bruksanvisningen som följer med produkten och som utgör en integrerad del av köpekontraktet;
  • Alla produktens yttre delar på vilka användaren kan inverka direkt under användningen och/eller underhåll eller förbrukningsdelar eller som utsätts för slitage under normal användning (som exempelvis plåtar, galler, korgar, bestickkorgar, packningar, lampor, vred o.s.v., denna uppräkning är vägledande och inte uttömmande), löstagbara delar, delar av glas, plast, gummi och emaljerade delar, externa slangar, tillbehör och förbrukningsmaterial, såvida det inte kan bevisas att det handlar om tillverkningsfel;
  • Uppkomst av rost och fläckar på stål, orsakad av användning av olämpliga rengöringsmedel;
  • Försäljning av en professionell produkt till konsumenter. I detta fall övergår det juridiska ansvaret helt till försäljaren med undantag för alla former av regressrätt mot Smeg.
Kataloger

Ladda ner kataloger för att utforska Smeg professionella Foodservice produkter.

Läs mer
Bruksanvisningar

Ladda ner bruksanvisningar för Smeg Foodservice professionella produkter.

Läs mer