Med effektiva och flexibla produkter kan ni enkelt locka till er nya kunder samtidigt som ni anpassar verksamheten till hygienregler och resursbesparingar.

För era kunder

Brödavdelningen, köttdisken och delikatessavdelningen är olika världar under samma tak: stormarknaden. Smegs högteknologiska produkter klarar av att tillgodose såväl matlagnings- som diskbehoven.