Kaffemaskiner

Know-how, kreativitet och stil är de kvaliteter härrör från la Pavonis italienska identitet och som karakteriserar företagets engagemang i att skapa kaffemaskiner. En del av La Pavonis produktionslinje är tillägnad den professionella linjen Smeg Professional för restauranger och barer.

La Pavonis kaffemaskiner kan delas upp i tre stora kategorier: manuella med spak, halvautomatiska och automatiska.

AUTOMATISKA KAFFEMASKINER

De automatiska kaffemaskinerna har ett enkelt och intuitivt användargränssnitt. Det finns en volymmätare som automatiskt avbryter bryggningen efter en förbestämd mängd. 

HALVAUTOMATISKA KAFFEMASKINER

Med de professionella halvautomatiska maskinerna kan baristan hantera bryggtiden manuellt. Det är möjligt att med hjälp av samma knapp aktivera och avbryta dryckens bryggning.

KAFFEMASKIN MED SPAK

Värdefulla material och möjlighet till konstant kontroll av bryggtrycket genom spaken. Trycket laddas när spaken sänks och bryggningen kontrolleras genom att spaken släpps. Kaffemaskiner med spak tillfredsställer även den mest kräsne användaren eftersom de brygger ett personligt kaffe på ett sätt som går att upprepa.