Medicinska instrument

Hälso- och sjukvårdsbranschen erbjuder flera olika tjänster i en riskfylld miljö som kräver utrustning som garanterar snabb och säker hantering. Därför erbjuder Smeg medicinska instrument som är designade, byggda och certifierade enligt de regler och standard som gäller för medicintekniska produkter. Dessa passar såväl sjukhus, vårdhem, laboratorier, som läkemedelsindustrier och tandvården. Produkterna är specifikt designade och utvecklade för att möta marknadens behov med olika krav när de gäller säkerhet och kapacitet.

Smeg har en lång historia av att utveckla högteknologiska produkter som kan tillfredsställa professionella behov. Företagets certifierade laboratorier i Italien kan, genom god materialkunskap och den mest avancerade tekniken, korrekt testa produkterna genom ständiga och strikta kontroller för att säkerställa absolut tillförlitlighet. Smegs medicinska sortimentet erbjuder användarvänliga produkter som respekterar och uppfyller alla behov och hygienkrav. De är dessutom designade för att vara hållbara och energieffektiva, med minimal miljöpåverkan i varje steg.

Om du har några frågor eller vill veta mer om Smegs medicinska sortiment, använd formuläret nedan så hjälper vi er.

Kontaktformulär