Professionella Blast Chillers

Blast Chillers är utformade för att bevara matens kvalitet i perfekta hygien- och säkerhetsförhållanden under en längre tid. Snabb nedkylning eller frysning av alla möjliga typer av maträtter gör att bakterietillväxt kan undvikas och att livsmedlens varaktighet ökar, samtidigt som deras organoleptiska egenskaper och konsistens bevaras.

BC5T2

Blast Chiller, Elektronisk, On/off lampa: Ja
Läs mer

BC5T2P

Blast Chiller, Elektronisk, On/off lampa: 5 plåtar EN 600 x 400
Läs mer

BC5T2CC

Blast Chiller, Elektronisk, On/off lampa: Ja
Läs mer

BC5T1

Blast Chiller, Elektronisk, On/off lampa: 5 plåtar GN1/1
Läs mer

Fördelar med Blast Chillers

  • Opåverkad kvalitet och hälsosam mat
  • Förlängd hållbarhet
  • Respekt för råvaran, utan svinn
  • Minskad matkostnad
  • Optimerad tidsåtgång
  • Mer omfattande meny
  • Snabb service

Snabb temperatursänkning

Den snabba temperatursänkningen sänker temperaturen i produktens kärna från 90 °C till 3 °C på högst 90 minuter. Temperaturområdet med högst bakterietillväxt, mellan 10 och 65 °C, passeras så snabbt att livsmedelssäkerheten inte påverkas, vilket gör det möjligt att förvara produkter i upp till åtta dagar.

Snabb nerfrysning

Traditionell nerfrysning förvandlar vätskorna i livsmedel till makrokristaller som förändrar livsmedlens ursprungliga kvalitet. Snabbnerfrysningen sänker temperaturen i produktens kärna från 90 °C till -18 °C på högst 240 minuter. Det faktum att frystemperaturen uppnås så snabbt gör att det bildas mikrokristaller som skadar produkten och gör det möjligt att konservera den i upp till någon månad.

Bevara kvaliteten

Tack vare denna funktion så går livsmedlen igenom en snabb nedkylning efter tillagningen. Detta saktar ner bakterietillväxten, som annars ger upphov till förändringar av maten, och säkerställer dess organoleptiska egenskaper.