Sök
Enter at least 3 characters
Sök
Enter at least 3 characters

Juridisk information

Företag: Smeg Nordic AB
Adress: Dockplatsen 1
Postadress: 211 19, Malmö
Telefon: 010-178 34 90 
E-mailadress: info@smeg.se
Hemsida: www.smegfoodservice.com/se

 

Smeg Group bedriver sin verksamhet på ett etiskt sätt, med moralisk integritet och rättvisa och strävar efter lagstadgade syften i enlighet med sitt företagsuppdrag. Alla parter som har relationer med Smeg måste följa Smeg Groups etiska kod, som är ett officiellt dokument som fastställer de etiska principerna för Smeg och alla individer och enheter som har att göra med Smeg .

Läs mer