BRUKSANVISNINGAR

Bruksanvisningen tillhandahålls tillsammans med den inköpta produkten.
Om den skulle försvinna så är det möjligt att ladda ner bruksanvisningen med hjälp av följande länk, genom att ange produktkoden som finns på etiketten som är fäst på produkten: Bruks- och underhållsanvisningar.
Bruksanvisningarna finns tillgängliga i PDF-format. Du behöver Acrobat Reader för att kunna läsa detta format. Det går att ladda ner Acrobat Reader gratis från www.adobe.com.

Om den skulle försvinna så är det möjligt att ladda ner bruksanvisningen genom att följa dessa enkla steg:

  1. skriv in produktkoden (denna finns på etiketten som sitter på hushållsapparaten: nedan finns ett exempel);
  2. välj språk;
  3. klicka på ”sök”;
  4. när dokumentet väl har visats så klickar du på ikonen för nerladdning.

Exempel på etikett för sökning av produktkoden: