GARANTI

Garantivillkor som gäller för Smeg-apparater som installerats i Italien.

GARANTIN godkänns om:
 

  •  Installationen av produkten har registrerats på webbplatsen www.smegfoodservice.com/it i avsnittet TJÄNSTER/INSTALLATION AV PRODUKTEN;
  • Installationen möjliggör normal åtkomst till apparaten. Produkten undergår periodiskt underhåll som är programmerat i enlighet med vad som anges i den medföljande bruksanvisningen.

GARANTINS VARAKTIGHET:
Garantin är giltig i 12 månader från installationsdatumet som angivits i installationsformuläret som följer med produktens garantibevis, som skickats via e-post till professional.service@smeg.it inom 10 dagar från installationen. Om installationsformuläret inte har fyllts i och/eller skickats in enligt beskrivningen ovan så är garantin giltig i 12 månader från datumet på Smegs försäljningsfaktura för produkten. 

ANSVARSBEGRÄNSNING:
Smeg frånsäger sig allt ansvar för eventuella skador som direkt eller indirekt kan härledas till personer, objekt eller husdjur på grund av underlåtenhet att efterleva alla föreskrifter som anges i bruksanvisningen som följer med produkten. Detta gäller särskilt varningar angående installation, användning och underhåll av apparaten. 

UNDANTAG:

  • Åtgärder av fel som orsakats på grund av användning som är olämplig, oaktsam eller försumlig, av felaktig användning, av underlåtenhet att följa instruktionerna för apparatens funktion, av reparationer som utförts med reservdelar som inte är i original, som utförts av obehörig teknisk personal, manipulering och/eller skador under transporten (stötskador, repor o.s.v.), det vill säga under omständigheter som inte kan spåras tillbaka till fabriksfel på apparaten;
  • Åtgärder som gäller installationen, anslutning till strömförsörjnings- och avloppssystem, förberedelse av apparaten till användningsvillkoren, justering av diskmedel, spolglans, återställningsåtgärder och/eller rengöring av produkten på grund av kalkförekomst, såväl som rutinunderhåll och extraordinärt underhåll som anges i bruksanvisningen som följer med produkten och som utgör en integrerad del av köpekontraktet;
  • Alla produktens yttre delar på vilka användaren kan inverka direkt under användningen och/eller underhåll eller förbrukningsdelar eller som utsätts för slitage under normal användning (som exempelvis plåtar, galler, korgar, bestickkorgar, packningar, lampor, vred o.s.v., denna uppräkning är vägledande och inte uttömmande), löstagbara delar, delar av glas, plast, gummi och emaljerade delar, externa slangar, tillbehör och förbrukningsmaterial, såvida det inte kan bevisas att det handlar om tillverkningsfel;
  • Uppkomst av rost och fläckar på stål, orsakad av användning av olämpliga rengöringsmedel;
  • Försäljning av en professionell produkt till konsumenter. I detta fall övergår det juridiska ansvaret helt till försäljaren med undantag för alla former av regressrätt mot Smeg.
Kataloger

Ladda ner kataloger i pdf-format för att utforska alla nyheter om Smeg Foodservice professionella produkter.

Upptäck mer
Bruksanvisningar

Ladda ner bruks- och underhållsanvisningar för Smeg Foodservice professionella produkter .

Upptäck mer