Professionella diskmaskiner för sjukhus och äldreboenden

Professionell rengöring och hygien i vårdhem och för äldreboenden samt för tvättinrättningar på sjukhus, så väl som inom branschen för diskmaskiner och