Arbetsplatsernas fika- och lunchrum är flexibla och informella utrymmen där man kan slappna av.

Platser med mycket trängsel måste hållas rena och snygga under hela dagen och har många olika typer av diskgods som måste diskas snabbt. Smegs diskmaskiner garanterar högsta möjliga hygien tack vare sina intuitiva kommandon.

Upptäck den perfekta lösningen för din aktivitet

Se alla produkter