Professionella blast chillers

Blast chillers är utformade för att bevara matens kvalitet i perfekta hygien- och säkerhetsförhållanden under en längre tid. Snabb nedkylning eller frysning av alla möjliga typer av maträtter gör att bakterietillväxt kan undvikas och att livsmedlens varaktighet ökar, samtidigt som deras organoleptiska egenskaper och konsistens bevaras. De är utrustade med mycket innovativa tekniker som förenklar verksamheten för näringsidkare när det gäller organisationen av vardagsarbetet.

FÖRDELAR MED SNABB TEMPERATURSÄNKNING:

  • Opåverkad kvalitet och hälsosam mat.
  • Förlängd hållbarhet.
  • Respekt för råvaran, utan svinn.
  • Minskad matkostnad.
  • Optimerad tidsåtgång.
  • Mer omfattande meny.
  • Snabb service.

SNABB TEMPERATURSÄNKNING

Den snabba temperatursänkningen sänker temperaturen i produktens kärna från + 90 °C till + 3 °Chögst 90 minuter. Temperaturområdet med högst bakterietillväxt, mellan +65 °C e +10 °C, passeras så snabbt att livsmedelssäkerheten inte påverkas och detta gör det möjligt att förvara produkter i upp till fem till åtta dagar.

SNABBNERFRYSNING

Traditionell nerfrysning förvandlar vätskorna i livsmedel till makrokristaller som förändrar livsmedlens ursprungliga kvalitet. Snabbnerfrysningen sänker temperaturen i produktens kärna från + 90 °C till - 18 °C på högst 240 minuter. Det faktum att frystemperaturen uppnås så snabbt gör att det bildas mikrokristaller som inte skadar produkten utan gör det möjligt att konservera den i upp till någon månad.

COOK & CHILL

Tack vare denna funktion så går livsmedlen igenom en snabb nedkylning efter tillagningen. Detta saktar ner bakterietillväxten, som annars ger upphov till förändringar av maten, och säkerställer dess organoleptiska egenskaper.

Professionella blast chillers från Smeg FoodService:

BC5T2

Professional blast chiller
Läs mer

BC5T2P

Professional blast chiller
Läs mer

BC5T2CC

Professional blast chiller
Läs mer

BC5T1

Professional blast chiller
Läs mer