Każde rozwiązanie odpowiada na różne potrzeby użytkowników dzięki najnowocześniejszej technologii i maksymalnej łatwości obsługi.

WEWNĘTRZNA CYRKULACJA POWIETRZA

Kontrolowanie temperatury i prędkości powietrza wraz z wartością wilgotności pozwala zaoszczędzić czas i zapewnia utrzymanie właściwości organoleptycznych i wagi żywności.

SANITYZACJA

Uruchomienie tej funkcji zapewnia eliminację pasożyta Anisakis, który ginie tylko w temperaturze powyżej 60°C lub przy długotrwałym zamrażaniu ryb. Ministerstwo Zdrowia wydało bowiem rozporządzenie nakazujące restauracjom zamrażanie żywności w temperaturze -20°C przez co najmniej 24 godziny przed jej podaniem.

ROZMRAŻANIE

Program ten pozwala szefom kuchni zdefiniować czas, w którym rozmrożone jedzenie ma się znaleźć. Urządzenie będzie działało automatycznie, doprowadzając żywność do pozytywnej temperatury, nie uszkadzając jej struktury i walorów organoleptycznych.

WOLNE PIECZENIE

Cykl powolnego pieczenia jest odpowiedni dla niektórych rodzajów mięsa i ryb. Zastosowanie tej techniki pozwala na wzbogacenie smaków i kolorów potraw oraz zmniejszenie utraty wagi o 50%. Po zakończeniu tego cyklu automatycznie włącza się dodatni lub ujemny cykl chłodzenia lub utrzymywania temperatury na poziomie +65°C, co pozwala uniknąć namnażania się bakterii.