Celem jest pozyskanie klientów dzięki prezentacji zawsze świeżej żywności przy ścisłym przestrzeganiu zasad higieny i zdrowia.

Kącik chlebowy, lada mięsna, rożen - to różne światy pod jednym dachem: supermarketu.  Technologia Smeg jest w stanie sprostać zarówno wymaganiom dotyczącym gotowania, jak i mycia.

Odkryj najlepsze rozwiązanie dla twej firmy

Odkryj wszystkie urządzenia